Locarno Classification
English Français

AZ IPARI MINTÁK NEMZETKÖZI OSZTÁLYOZÁSA

A Locarnói egyezmény keretében
Tizenkettedik kiadás

Classes
A-Z